Referat fra Generalforsamlingen i HHBI den 3. marts 2022. 

 

 1. Valg af dirigent.
  Eddy Maarup blev valgt
 2. Aflæggelse af beretning.
  Formanden aflagde en fyldig beretning for 2020 og 2021. Der var ros til det nye indkøbte juletræ. Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  I 2020 havde vi 107 betalende husstande, og 43 aktive krolfere
  I 2021 havde vi 116 betalende husstande og stadig 43 aktive krolfere.
  Regnskaberne blev godkendt.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Der var ingen forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Kontingent for 2022 uændret 150 for husstanden og 75 for enlige.
 6. Valg til bestyrelsen
  Claus Iversen og Hanne Ravn Larsen blev genvalgt. Der er derudover en vakant plads i bestyrelsen, der kan besættes af bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter
  Mona Villadsen blev valgt som suppleant
 8. Valg af revisor
  Knud Per Andersen og Brita Olsen blev valgt. Hardy Larsen trak sig efter mange år på posten.
 9. Valg af revisorsuppleant
  Kurt Elbo blev valgt som revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  Der var ønske om at man søger sparekassefonden om tilskud til udskiftning af vandhaner og sæbedispensere til automatisk brug (håndfri).
  Bestyrelsen undersøger priser på indretning af handicaptoilet.
  Kan man gøre noget i forhold til byfornyelse. Eventuelt indkalde politikkere til møde om, hvad de har tænkt sig at gøre i Hallund.
  Brønderslev goes wild – er et projekt, som man kan tilmelde sig til på kommunens hjemmeside. 

 

Ultimate Web