Referat fra generalforsamlingen i Hallund-Hollensted 
Borger- og Idrætsforening, torsdag den 21. marts 2024.

 1. Valg af dirigent
  Kim Toft blev valgt

   
 2. Formandens beretning
  Claus aflagde en fyldig beretning. Den kan også læses på HHBI´s hjemmeside.

   
 3. Regnskab v/kassereren
  Formanden aflagde regnskab i kassererens fravær

   
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag

   
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår 150 kr. pr. husstand og 75 kr. for enlige. Forslaget blev vedtaget

   
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen er: 
  Formand Claus Iversen – modtager ikke genvalg
  Karl Peter Thomsen – modtager genvalg
  Søren Otte Roskjær Sørensen – modtager ikke genvalg

  Der skal således vælges 5 kandidater for at bestyrelsen er fuldtallig.

  Følgende kandidater blev foreslået:
  Karl Peter Thomsen
  Carsten Gammelgård
  Trine Molin
  Alberte Husted Echers
  Per Jensen
  Lis Jørgensen

  Valgt blev: 
  Karl Peter Thomsen
  Alberte Husted Echers
  Per Jensen
  Lis Jørgensen
  Carsten Gammelgård (for et år)

   
 7. Valg af Suppleanter:
  Eva Carlsen – modtager genvalg
  Nyvalg af Claus Iversen som 2. suppleant

   
 8. Valg af revisorer
  Der var genvalg til Knud Peer Andersen og Brita Olsen

   
 9. Valg af revisorsuppleant
  Der var genvalg til Kurt Elbo

   
 10. Eventuelt
  Der er brug for en person, der vil hjælpe med rengøring af klubhuset i forbindelse med arrangementer. 
  Krolfbestyrelsen vil gerne deltage i et møde med sommerfestudvalget. 
  Det bliver arrangeret i maj måned.
  Husk at der er vinsmagning 5. april – Tilmelding til Eva Carlsen
  Er der skuespillere, eller amatørdigtere, er de velkommen til at kontakte Kim Toft, da vi sagtens kan bruge flere til revyen til sommerfesten.
  Ros til Kurt Elbo med den fine frivilligpris.
  Bestyrelsen takkede den afgående formand med en fin kurv
  Husk at der optages en film den 16. august om, hvad der sker i Hallund. 
  Claus er tovholder på den opgave.
Ultimate Web