Hallund Vandværk A.m.b.a.

Al henvendelse med problemer med vandforsyningen skal ske til
Vandværksbestyrer Carsten Jerslev VVS 2020 8172

I forbindelse med udskiftning af vandmålere til fjernaflæste målere, kan der ske brud på installationen fra vandur til hovedledning, da installationen nogle steder er så dårlig at røret ud til hovedledningen skal skiftes. Det er husejerens eget ansvar at udbedre dette stykke. Vandværkets forpligtigelse ophører ved skellet.
Se mere her.

 

Hallund Vandværk og bestyrelse 

Formand:           Jan Molin Sølvgade 74 9883 5388 - 2466 8037 jmmolin@outlook.dk
Næstformand: Claus Iversen Røverstuen 40 9882 2422 - 4019 7421 claus.iversen@outlook.dk
Kasserer:   Jørgen Jensen Sølvgade 83 9883 5082 - 2347 5813 hallundjej@bbnpost.dk
Sekretær: Eddy Marrup Sølvgade 71 9883 5049 marrup@gmail.com
Best- medlem:  Knud Ravn Pedersen Søndersig 33 2853 9275 sondersig33@gmail.com
1. suppleant : Nieal Sølvgade 3031 1559 niallalanwilliams@gmail.com
2. suppleant : Karl Peter Andersen Hallundvej 384 2020 5536 karl.peter@live.dk

Analytech rapport af vores vand kan du se her.       

 

Ultimate Web